Regulamin

REGULAMIN ROZGRYWEK MTC CHALLENGE LATO 2023

 

 1. Regulamin obowiązuje od 17.05.2023 do 30.09.2023
 • Poprzez fakt przystąpienia do rozgrywek, każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do karania zawodnika ostrzeżeniem za brak jego przestrzegania oraz do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania rozgrywek. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.
 • Aktualny regulamin będzie dostępny pod adresem http://korty.org/challenge/mtc

 

 1. Organizator
 • Organizatorem rozgrywek jest Morelowa Tennis Club, który określa regulamin Challenge’u i przyjmuje zapisy.

 

 1. Zapisy
 • Aby przystąpić do rozgrywek, należy wpisać się na listę zgłoszeń MTC CHALLENGE dostępną w recepcji klubu, zapoznać się z regulaminem oraz uiścić wpisowe w wysokości 100 pln.
 • Wpłacenie wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do gry. Lista rankingowa zawodników składać się będzie z graczy sezonu zimowego, którzy potwierdzą swój udział w letniej edycji oraz nowych graczy. Losowanie zostanie podzielone na koszyki (po 10 zawodników na koszyk).
 • Nowi zawodnicy, którzy chcą dołączyć do rozgrywek w trakcie ich trwania, są dopisywani na ostatnie miejsce w liście rankingowej i mają prawo do wyzwania wolnego gracza z ostatniej szóstki II Ligi. W przypadku zwycięstwa zajmuje jego pozycję.

 

 1. Uczestnictwo
 • Możliwość gry w Challenge`u mają osoby nie posiadające licencji zawodniczej PZT (bez względu na płeć i wiek).

 

 1. System rozgrywek oraz okres trwania rozgrywek
 • Challenge prowadzony jest systemem ligowym oraz drabinkowym.
 • Każdy zawodnik ma prawo wyzwać innego gracza maksymalnie do 6 miejsc wyżej. W przypadku wygranej zajmuje jego miejsce, a przegrany i pozostali zawodnicy przesuwają się o jedno miejsce w dół. W przypadku porażki tenisisty wyzywającego układ listy pozostaje bez zmian. Jeżeli wśród tych zawodników są osoby przebywające na urlopie, to można je pominąć, ale nie więcej niż trzy.
 • Każdy z graczy z II ligi ma prawo awansu do następnej ligi w dowolnej chwili pod warunkiem, że jego pozycja na to pozwala. Przykładowo gracz na 2 miejscu w II lidze daje możliwość wyzwać jednego z graczy I ligi spośród 5 ostatnich miejsc (przy zachowaniu zasady wyzywania do 6 miejsc do przodu).
 • Sezon podzielony jest na rundę wstępną oraz rundę zasadnicza.
 • Runda wstępna potrwa do 15 sierpnia 2023. Do tego czasu awanse i spadki pomiędzy ligami odbywają się płynnie - I liga ma sztywno ustaloną liczbę graczy - 30.
 • Runda finałowa potrwa od 16 sierpnia 2023 do zakończenia rozgrywek. W tym okresie awans do I ligi oraz spadki do II ligi są zablokowane.
 • NOWOŚĆ! Okres w jakim rozgrywany jest powyższy challenge rozpoczyna się 17.05.2023 a kończy 30.09.2023 roku. Zawodnicy mogą się wyzywać do 15 września 2023, z tym zastrzeżeniem, że ostatnie wyzwanie musi zostać rozegrane do 22 września 2023. Po tej dacie system challenge`owy zostanie wstrzymany.
 • Aby uczestniczyć w Turnieju Masters gracz musi rozegrać przynajmniej 8 spotkań w sezonie.
 • NOWOŚĆ! Turniej Masters rozgrywany jest dla pierwszej ósemki graczy odpowiednio I i II Ligi oraz dodatkowo dla czołowej ósemki zawodników w kategorii wiekowej 50+ (rocznik 72 i starsi). Zawodnik kończący sezon zasadniczy w TOP 8 I Ligi MUSI ZAGRAĆ W Mastersie I Ligi, tzn nie przysługuje mu prawo wyboru, w którym Mastersie wystąpi. Jeśli zawodnik nie wyrazi chęci udziału w turnieju Masters, to do zawodów będą przyjmowani kolejni zawodnicy z rankingu.
 • Brak udziału w turnieju Masters po wcześniejszym zgłoszeniu akcesu do rozgrywek będzie skutkować przesunięciem na ostatnie miejsce w kolejnym sezonie.
 • Turniej Masters odbędzie się w dniach 23-30 września 2023.
 • NOWOŚĆ! Turniej Masters I Ligi to podział na 2 grupy po 4 zawodników wg zasady węża (czyli w grupie A zagra 1,4, 5 i 8 zawodnik challenge, zaś w grupie B 2, 3 6 i 7 zawodnik sezonu zasadniczego), tak jak w normalnym Mastersie ATP. Mecze grupowe MUSZĄ zostać rozegrane do 29 września 2023. 30 września 2023 odbędą się półfinały i finał rozgrywek. Turniej Masters II Ligi oraz Turniej Masters 50+ zostaną rozegrane w formie turnieju drabinki, z tym że mecze ćwierćfinałowe MUSZĄ zostać rozegrane 23 i 24 września 2023, zaś półfinały i finał rozgrywek odbędą się 30 września 2023. Wszystkie mecze we wszystkich kategoriach w turnieju MASTERS rozgrywane są w formacie pełen mecz, przy stanie 1:1 w setach rozgrywany jest super tie break do 10.

 

 1. Miejsce rozgrywania meczy
 • Mecze w rozgrywane są tylko na nawierzchni ceglanej na kortach MTC. W sezonie letnim zawodnik wyzywający ma prawo wyboru miejsca rozegrania spotkania: na hali czy na kortach otwartych.
 • W sezonie zimowym zawodnicy grają TYLKO na nawierzchni ceglanej pod halą.

 

 1. Wymawianie spotkań

 

Podstawą do rozegrania meczu jest wykonanie poszczególnych czynności:

 

 • Wprowadzenie wyzwania do „systemu challenge`owego” przez wyzywającego i od tego momentu liczony jest czas - 10 dni - na rozegranie spotkania.
 • Następnie wyzywający ma obowiązek powiadomienia telefonicznie swojego przeciwnika o wyzwaniu i ustaleniu z nim terminu spotkania dogodnego dla obu graczy z uwzględnieniem dostępności kortów. Wyzywający rezerwuje kort i wprowadza do systemu challenge`owego termin spotkania w ciągu 2 dni (48 godzin) od daty wyzwania. W przypadku nie dopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 • W przypadku, gdy wyzwany nie odpowiada przed upływem 2 dni, wyzywający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do recepcji klubu. Jeśli i ta próba skontaktowania się z wyzwanym przez klub się nie powiedzie, wyzywający otrzymuje walkowera na swoją korzyść i zajmuję miejsce wyzwanego.
 • W przypadku braku znalezienie dogodnego terminu dla obu graczy, wyzywający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do recepcji klubu, by ta zdecydowała o dalszych losach spotkania (anulowanie/wydłużenie terminu spotkania/ukarania walkowerem jednego z graczy).
 • Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów wg przepisów PZT. Przy wyniku 6/6 w gemach rozgrywany jest tiebreak. Przy wyniku 1:1 w setach, jako set decydujący grany jest super tiebreak (tiebreak do 10-ciu wygranych punktów). Tylko zawodnik wyzywający może zdecydować o rozegraniu trzeciego seta pod warunkiem, że zarezerwowanego czasu do końca gry pozostało minimum pół godziny.
 • Po zakończonym meczu zawodnicy muszą niezwłocznie podać wynik rozegranego spotkania do recepcji klubu. W innym przypadku zostaną ukarani ostrzeżeniem.
 • W przypadku nie rozegrania spotkania w ustalonym terminie z powodu złych warunków atmosferycznych (dotyczy lata), stanu kortów lub nagłych wypadków losowych może ono zostać przesunięte najpóźniej do 13 dnia od momentu wyzwania.
 • Zawodnik wygrywający w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, nie może zostać wyzwany, ale może w tym czasie wyzwać innego gracza.
 • Zawodnik przegrywający w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, nie może wyzwać innego gracza, ale może być wyzwanym przez innego gracza.
 • Zawodnik wyzywający, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, nie wcześniej niż po upływie 10 dni liczonych od rozegrania spotkania. W przypadku gdy wyzywający wygrywa spotkanie z wyzwanym to wyzwany ma prawo do rewanżu już po upływie dwóch dni pod warunkiem, że jego zwycięzca jest wolny.

 

 1. Obowiązek gry
 • Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na 2 godziny. W przypadku rozegrania meczu przed upływem czasu, opłata za kort pobierana jest za rezerwację dwóch godzin. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Godzina challenge`owa w sezonie zimowym: w dni powszednie do godziny 16.00 – 75 PLN, po godzinie 16 oraz w soboty i niedzielę i święta– 110 PLN. Godzina challenge`owa w sezonie letnim: w dni powszednie do godziny 16.00 – 45 PLN, po godzinie 16 oraz w soboty i niedzielę i święta– 65 PLN.
 • W przypadku, gdy upłynęły 2 godziny podczas rozgrywania meczu, zawodnicy wspólnie ustalają czy przekładają spotkanie czy (jeśli to możliwe uzgadniając to w recepcji) przedłużyć mecz o kolejną godzinę.
 • Osoba wyzywająca ma obowiązek dostarczyć minimum 3 nowe piłki (sklep klubowy udziela specjalnej zniżki). Wyzwany ma prawo odmówić rozegrania meczu, jeśli uzna, że piłki są zbyt zużyte. Spotkanie można rozegrać piłkami zawodnika wyzwanego, jeżeli obaj gracze zgodzą się na to przed meczem.

 

 

 1. Zasady korzystania z urlopów
 • Każdy uczestnik ma prawo zgłosić swoją dłuższą nieobecność/kontuzję korzystając z tzw. urlopu, w sezonie letnim do 21 dni i do 28 dni w sezonie zimowym.
 • Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie challenge`owym. W przypadku nie zgłoszenia urlopu przed wyzwaniem (przez wyzwanego) przyznawany jest walkower na korzyść wyzywającego.
 • Najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 4 dni.
 • Urlopu nie można brać od dnia 1 września 2023 roku.

 

 1. Zasady otrzymywania ostrzeżeń

 

 • Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowił) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia (oznaczone trójkątem).
 • Wszystkie ostrzeżenia są zliczane i w przypadku uzbierania 2 ostrzeżeń, kolejne 3-te powoduje spadek o jedno miejsce, jeszcze kolejne 4-te o dwa miejsca itd.

 

 1. W sprawach nieujętych w powyższym regulaminie oraz w sytuacjach wyjątkowych, Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji.

Wyróżnione oferty