Kontakt z Organizatorem

Zgłosić się można: SMS-em 667 125 602, e-mailem md.wysocki@gmail.com lub ONLINE 

Przy zgłoszeniu proszę podać:

∙        Imię i Nazwisko

∙        Numer telefonu

∙        E – mail

Wyróżnione oferty