HALOWE MISTRZOSTWA WYSZKOWA - DEBEL

2024/02/24

Informacje ogólne
Termin: 2024/02/24
Nazwa turnieju: HALOWE MISTRZOSTWA WYSZKOWA - DEBEL
Miejsce: Tenis w Rybienku Leśnym
Kategorie: DEBEL
Wpisowe: 100zł/os.
Dyrektor turnieju: Krzysztof Kluczkowski
Telefon: +48 506 912 025
Start: godz 10:00
Zapisy: 2024-02-18
Jak się zapisać
Zapisy online
Zapisz się ONLINE
Opłata za turniej
100zł/os.
Płatności za turniej
Dodatkowe informacje
Zapraszamy na pierwsze, otwarte Halowe Mistrzostwa Wyszkowa w grze podwójnej.
Patronatem imprezy jest Burmistrz Wyszkowa.

Sponsorami Mistrzostw są:

Klinika Stomatologiczna - Klinika dla Ciebie
Woda Mineralna - Kryniczanka
Hurtownia Warzyw i Owoców - Koperek
Sklep Zoologiczny - Boluś
Drkarania Cyfrowa - Studio Format
Perfumeria Wyszków - Eyfel
Internet, Tv, Telefon - IT4Polska
Sapori Ricchi - Restauracja włoska
Revival - Masaż i Rehabilitacja
Lidl
Sushi King Wyszków

Regulamin
I HALOWYCH MISTRZOSTW WYSZKOWA - DEBEL POD PATRONTEM BURMISTRZA
24.02.2024r.

1. Cel imprezy:
• Integracja społeczności lokalnej
• Popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu
• Popularyzacja tenisa ziemnego
• Promocja zdrowego stylu życia

2. Organizator:
• Tenis w Rybienku Leśnym – Krzysztof Kluczkowski
• Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

3. Patronat: Burmistrz Wyszkowa

4. Termin i miejsce:
• 24.02.2024r. (sobota) godz. 10:00 – kort: Tenis w Rybienku Leśnym, ul. Powstańców 20.
5. Zasady uczestnictwa:
• Turniej ma charakter open. Poszczególni zawodnicy nie mogą być jednak aktywnymi graczami profesjonalnych rozgrywek PZT, ITF, ATP.
• Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 18.02.2024r. do godziny 20:00 na stronie https://kluby.org/tenis/turnieje/7907.
• W turnieju głównym zagra maksymalnie 16 par deblowych Organizator może zdecydować o dopuszczeniu większej liczby par deblowych o ile zgłoszenie nastąpi przed 18.02.24 do godz. 20:00.
• Rozstawienie w turnieju nastąpi na podstawie: https://kluby.org/cykl/rybienko-open-series/debel/ranking
• Wpisowe do turnieju wynosi 100 zł od osoby. W ramach wpisowego gracze biorący udział w turnieju głównym otrzymają pamiątkowe koszulki. Wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać z poczęstunku zorganizowanego po zakończeniu turnieju oraz napojów dostępnych w trakcie turnieju.
• Przystępujący do rywalizacji w turnieju oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju, świadomie i na własne ryzyko decydują się na udział,
• Uczestnicy, dostosowują się do poleceń organizatorów.
• Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym. Oznacza to że przegrywający odpada, a zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy.
• Ostateczne zasady rozgrywania meczy w poszczególnych rundach zostaną ustalone po zamknięciu listy zawodników i dostosowane do możliwości czasowych. Planowane jest, aby wszystkie mecze były rozgrywane w systemie jednego seta do 9 gemów i przy stanie 8:8 tiebreak (klasyczny do 7 punktów). Przy stanie równowagi grany będzie decydujący punkt.
• Gracze sędziują sobie samodzielnie. Przy spornych punktach zaleca się powtórkę punktu. Decydujące zdanie należy do organizatora.
• Turniej rozgrywany będzie piłkami marki Wilson.

6. Nagrody:
• Zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają puchary i pamiątkowe medale
• Nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Wyszków oraz innych sponsorów

7. Postanowienia końcowe:
• Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania elementarnych zasad kultury i szacunku. Za znieważenie sędziego, innego zawodnika, organizatorów lub kibiców, sędziemu przysługuje prawo dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny.
• Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania na sobie koszulek.
• Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas turnieju. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
• Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w turnieju, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
• Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz instrukcji i nakazów wydawanych przez Organizatora.
• Zapisując się do udziału w turnieju, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom turnieju na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
• W sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie, „rozstrzygający głos” należy do Organizatora.
• Gracze zobowiązują się do dobrej zabawy ;-)
 
 
 

Wyróżnione oferty