PADLOVNIA CUP - Urodziny Padlovni

2024/03/23

Drabinka główna (kat. B OPEN)

1/16 finału
        
1/8 finału
        
1/4 finału
        
1/2 finału
        
finał
        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
        
        
17 6/1 6/1  
18 6/0 6/2  
19 6/1 6/1  
20 6/4 6/3  
21 7/6 6/4  
22 6/2 6/1  
23 6/1 6/0  
24 6/1 6/0  
        
25 6/4 6/4  
26 6/1 6/1  
27 7/5 7/5  
28 6/3 6/3  
        
29 7/5 6/2  
30 6/3 6/3  
        

O miejsce 3 (kat. B OPEN)

finał
        

O miejsce 5 (kat. B OPEN)

1/2 finału
        
finał
        

O miejsce 7 (kat. B OPEN)

finał
        

O miejsce 9 (kat. B OPEN)

1/4 finału
        
1/2 finału
        
finał
        

O miejsce 11 (kat. B OPEN)

finał
        

O miejsce 13 (kat. B OPEN)

1/2 finału
        
finał
        

O miejsce 15 (kat. B OPEN)

finał
        

O miejsce 17 (kat. B OPEN)

1/4 finału
        
1/2 finału
        
finał
        

O miejsce 19 (kat. B OPEN)

finał
        

O miejsce 21 (kat. B OPEN)

1/2 finału
        
finał
        

O miejsce 23 (kat. B OPEN)

finał
        
 
 
 

Wyróżnione oferty