Regulamin klubu

Regulamin korzystania z obiektu WTS Orzeł

Z kortów w klubie WTS Orzeł mogą korzystać osoby indywidualne, trenerzy, organizacje sportowe czy też zakłady pracy po wcześniejszym podpisaniu umowy o współpracy. Jednorazowa rezerwacja kortu musi zostać uregulowana przed grą.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin otwarcia Obiektu (7-23)

Klient korzystający z kortów w klubie WTS Orzeł:

zobowiązany jest do odpowiedniego kompletnego stroju sportowego, zmienionego obuwia sportowego przeznaczonego do gry w tenisa ziemnego,

po skończonej grze powinien posiatkować kort wraz z wybiegami i oraz pozostawić go w należytym porządku,

może wykupić pakiet 4h, który jest ważny miesiąc kalendarzowy od zakupu

Odwołanie rezerwacji:

w przypadku- zarówno jednorazowej rezerwacji, jak i wykupionego u nas pakietu 4h obowiązuje 24h termin odwołania zarezerwowanej godziny

w sytuacji niedostosowania się w/w zapisu, klub WTS Orzeł ma prawo do obciążenia kosztami Klienta przy kolejnej rezerwacji

 1. Klient jednorazowo korzystający z kortów zobowiązany jest dokonać rezerwacji i uiścić opłatę w Klubie przed grą.
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania wysokiej kultury na terenie całego obiektu.
 3. Kluczyk do szafki wydawany jest za kaucją w wysokości 30zł.
 4. Rezerwacja danego kortu nie jest przypisana do jego numeru.Pierwszeństwo w doborze kortu mają mecze ligowe TSL oraz Hobby Liga
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie obiektu.
 6. Klient powinien zachować́ porządek w szatniach, pod natryskami i w toaletach.
 7. Klient biorący udział w aktywnościach sportowych oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uprawia sport na własną odpowiedzialność.
 8. Klient ponosi pełną odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, sprzętu, urządzeń technicznych, a także nawierzchni kortów.
 9. Wprowadzanie psów na teren Obiektu jest dozwolone, za wyjątkiem obiektów sportowych, wyłącznie w przypadku gdy pies jest na smyczy i właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i niewłaściwe jego zachowanie.
 10. Spożywanie alkoholu na terenie Obiektu możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych punktach gastronomicznych lub w pomieszczeniu klubowym (zakaz wprowadzenia alkoholu na korty).
 11. Na Obiekcie obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów.
 12. Na terenie Obiektu WTS Orzeł, zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, wywieszani plakatów, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
 13. Klub WTS Orzeł nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących na Obiekcie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Obiektu.
 14. Na Obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów na korty.
 15. Klub WTS Orzeł jest nieczynny w święta oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w czasie prac konserwacyjnych itp.
 16. Każdy korzystający z wszelakich usług na terenie obiektu WTS Orzeł jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.