Regulamin klubu

page1image674559680 page1image674559984

Regulamin świadczenia usług – jednorazowe wynajęcie kortów tenisowych

Rezerwacja terminu

Klient może zarezerwować kort z tygodniowym wyprzedzeniem przez aplikację kluby.org oraz z dwutygodniowym wyprzedzeniem bezpośrednio w recepcji lub telefonicznie - 501 124 033

Cena usługi

Cena usługi jest zgodna z obowiązującym w danym momencie cennikiem, z uwzględnieniem sezonu, dnia tygodnia i poszczególnych przedziałów czasowych

Cena usługi z kartą Multisport

Karta Multisport pozwala dokonać rezerwacji ze zniżką 15 pln na wynajem kortu. Karta musi zostać okazana przed grą (dotyczy tylko kart akceptowanych w Szkole Tenisa Atol)

Sezony

Sezon letni trwa od 1 maja do 30 września 2023
Sezon zimowy trwa od 1 października 2023 do 30 kwietnia 2024 roku Sezon letni kolejnego roku od 1 maja 2024 do września 2024

Zakres usługi

Przygotowany do gry korty, zgodnie z rezerwacją. Klub zastrzega sobie możliwość przesunięcia rezerwacji na inny kort

Obowiązki użytkownika kortu

Opłacenie usługi przed rozpoczęciem zajęć. Zakończenie gry na 3-5 minut przed końcem rezerwacji. Zasiatkowanie kortu oraz punktualne umożliwienie korzystania z niego kolejnym klientom

Odwołanie zajęćprzez klienta

Minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, telefonicznie 501 124 033 lub bezpośrednio w recepcji klubu.
Brak odwołania w tym terminie traktowane będzie jako wykonanie usługi. Klient jest zobowiązany opłacić nieodwołany kort przelewem na nr rachunek 24 1090 1870 0000 0005 0400 1109

Usługa trenerska

Opcjonalna dodatkowa usługa nie wliczona w cenę wynajmu kortu. Usługa trenerska powiększa cenę i zakres usługi wynajmu kortu i stanowi jej integralną część. Wszelkie zasady dotyczące rozliczeń usługi wynajmu kortu mają również zastosowanie do usługi trenerskiej na identycznych zasadach.