Stan
Boisko sztuczna
Boisko
Siatkówka plażowa
Siatkówka plażowa
Boisko tartan
Boisko tartan
8:00 Zarezerwowane
08:00 - 15:00
Zarezerwowane
08:00 - 15:00
Zarezerwowane
08:00 - 15:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00 Rezerwuj Zarezerwowane
15:00 - 21:30
Zarezerwowane
15:00 - 21:30
15:30 Rezerwuj
16:00 Rezerwuj
16:30 Zarezerwowane
16:30 - 18:30
17:00
17:30
18:00
18:30 Rezerwuj
19:00 Rezerwuj
19:30 Rezerwuj
20:00 Rezerwuj
20:30 Rezerwuj
21:00 Rezerwuj