Regulamin

Regulamin Ligi Tenisowej Wola Tennis Club

SEZON 2019/2020

Cele i zasady uczestnictwa

 1. Organizatorem Ligi Tenisowej jest Wola Tennis Club w Warszawie.
 2. Celem Ligi jest stworzenie wszystkim tenisistom amatorom, stałej możliwości doskonalenia swoich umiejętności poprzez rywalizację z graczami o zbliżonym lub wyższym poziomie gry.
 3. Liga prowadzona jest w kategorii "Open" – grać w Lidze mogą jedynie amatorzy, bez ograniczeń wiekowych.
 4. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przystępując do Ligi każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Dołączenie do Ligi Tenisowej WTC wiążę się z podaniem organizatorowi danych przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wolatennis.pl. Dane niezbędne do przeprowadzenia rozgrywek: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Prośba o usunięcie danych kontaktowych jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rozgrywkach. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych została załączona do niniejszego regulaminu.

Kalendarz rozgrywek

 1. Rozgrywki trwają od 04.10.2019 r. do 15.04.2020 r.
 2. O miejscu w Lidze decydować będzie losowanie przeprowadzone 04.10.2019r.
 3. Do Ligi Tenisowej WTC można dołączyć w trakcie trwania rozgrywek kontaktując się z Administratorem Ligi mailowo biuro@wolatennis.pl lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.wolatennis.pl. 
 4. Wpisowe do Ligi wynosi 70zł i jest płatne w Recepcji Klubu lub przelewem na konto Wola Tennis Club s.c. 86 1090 1870 0000 0001 3345 0293 przed rozpoczęciem rozgrywek.
 5. Podział nagród w Lidze:
  1. I miejsce: voucher o wartości 400zł do wykorzystania w Wola Tennis Club
  2. II miejsce: voucher o wartości 200zł do wykorzystania w Wola Tennis Club
  3. III miejsce: voucher o wartości 100zł do wykorzystania w Wola Tennis Club
 6. Każdy z zawodników decydujących się na udział w Lidze Tenisowej WTC powinien być zarejestrowanym graczem w portalu www.korty.orgobsługującym system rozgrywek Ligi WTC.

System rozgrywek

 1. Liga rozgrywana jest systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów (mecz i rewanż). Do decyzji Zawodników należy sposób rozegrania trzeciego seta (dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia meczu w super tie-breaku).
 2. Sezon będzie podzielony na 10-ciodniowe rundy, w których Organizator wyznaczy mecze do rozegrania.
 3. Zawodnicy mają obowiązek umówienia się na mecz w trakcie trwania rundy. W przypadku braku możliwości rozegrania meczu w danej rundzie, zawodnicy mają obowiązek rozegrać dany mecz w następnej rundzie rozgrywek.
 4. Zgodnie z regulaminem Wola Tennis Club, rezygnacje z rezerwacji przyjmowane są przez recepcję klubu na 24h przed zaplanowaną grą, drogą mailową (biuro@wolatennis.pl).
 1. W przypadku nie odwołania rezerwacji lub odwołania rezerwacji w późniejszym terminie niż 24h przed planowaną rezerwacją klient zobowiązany jest do opłacenia rezerwacji :
 • według regularnego cennika klubu, nie uwzględniającego zniżek ligowych;
 • finansowo odpowiedzialną uznaje się osobę, która dokonała rezerwacji kortu;
 • rozliczenia pomiędzy zawodnikami powinny odbywać się z uwzględnieniem zasad fair play;
 • rozliczenia pomiędzy zawodnikami nie leżą w gestii Wola Tennis Club.
 1. Obowiązująca punktacja :
 • zwycięstwo 2:0 (również przez walkower) - 4 punkty
 • zwycięstwo 2:1 – 3 punkty
 • porażka 1:2 – 2 punkty
 • porażka 0:2 – 1 punkt
 1. W przypadku gdy kilku Zawodników ma taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w rankingu przysługuje Zawodnikowi, który rozegrał większą liczbę meczów. W przypadku takiej samej liczby rozegranych meczów wyższe miejsce w rankingu przysługuje Zawodnikowi o większej liczbie wygranych meczów.
 2. Obowiązkiem zwycięzcy jest poinformowanie Organizatora o wyniku spotkania tuż po rozegranym meczu oraz wprowadzenie wyniku do systemu korty.org.
 3. Wyniki nie wpisane do systemu, wpisane bez daty zakończenia meczu lub wpisane błędnie mogą zostać uznane przez Organizatora za nierozegrane przez co nie zostaną uwzględnione w rankingu.
 4. W przypadku rozegrania tylko części meczu do końca trwającej rundy, mecz zostaje uznany za nierozegrany.

Kontuzje i rezygnacje

 1. W przypadku rezygnacji Zawodnika z dalszej gry w Lidze WTC Zawodnik ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Organizatora drogą mailową w trybie natychmiastowym.
 2. W przypadku kontuzji lub dłuższego wyjazdu Zawodnika (co najmniej 30-dniowe wykluczenie z gry) utrudniającego rozegranie minimalnej liczby meczów ma on obowiązek zgłoszenia tego faktu do Administratora Ligi drogą mailową pod adres biuro@wolatennis.pl najszybciej jak to będzie możliwe. W
 3. W przypadku braku aktywnego udziału w Lidze i braku kontaktu (przez okres 2 tygodni) z Zawodnikiem Administrator Ligi może uznać, że Zawodnik zrezygnował z dalszego udziału w Lidze Tenisowej WTC.

Organizacja spotkania . Przepisy gry

 1. Wyzywający dokonuje rezerwacji kortu na czas niezbędny i wystarczający dla rozegrania spotkania. Koszty wynajmu ponoszą solidarnie ( po 50 %) Wyzywający i Wyzywany.
 2. Uczestnikom Ligi przysługuje zniżka na wynajem kortu w wysokości 15zł/h z wyjątkiem:
 • godzin „happy hour” (godz. 12.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku),
 • promocji okresowych w Klubie,
 • rezerwacji nieodwołanych lub odwołanych mniej niż 24h przed grą.
 1. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz. W przypadku spóźnienia jednego z Zawodników (co najmniej 15 minut), Zawodnikowi obecnemu w klubie przysługuje walkower. Zawodnik obecny w klubie może przyznać walkowera lub wyrazić zgodę na rozegranie meczu w innym terminie. W przypadku wyboru walkowera Zawodnik obecny w klubie musi wpisać do systemu wynik meczu 6/0 6/0. W przypadku nie wpisania wyniku w dniu umówionego spotkania Administrator Ligi może uznać, że Zawodnik zgodził się na rozegranie meczu w innym terminie.
 2. W przypadku odwołania spotkania przez jednego z Zawodników tego samego dnia, przed stawieniem się jednego z Zawodników w klubie, Zawodnikowi gotowemu do rozegrania spotkania przysługuje walkower. W tej sytuacji walkower przysługuje wyłącznie w przypadku gdy Zawodnik, z którego powodu mecz nie odbył się, potwierdzi ten fakt Administratorowi Ligi.
 3. Piłki zapewnia zawodnik wyzywający.
 4. Spotkania rozgrywane są bez sędziego.

Administracja

 1. Nadzór nad przebiegiem rozgrywek Ligi będzie sprawowała osoba wyznaczona przez Klub zwana dalej Administratorem Ligi.
 2. Zadania i uprawnienia Administratora Ligi
 • sporządzanie i aktualizacja list Ligi Tenisowej
 • utrzymywanie rejestru wyzwań i rozegranych spotkań;
 • ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu oraz przepisów gry w tenisa;
 • ostateczne i wiążące rozstrzyganie wszelkich sporów;
 • prawo podjęcia postępowania dyscyplinarnego, włącznie z wykluczeniem z udziału w Lidze Tenisowej WTC wobec każdego uczestnika naruszającego regulamin lub winnego niesportowego zachowania
 1. Wola Tennis Club nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Ligi Tenisowej WTC, w szczególności za urazy uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe.
 2. Wola Tennis Club zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek w celu uszczegółowienia regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH KLIENTA POBIERANYCH INTERNETOWO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wola Tennis Club spółka cywilna, 01-129 Warszawa, ul. Pustola 16 lok. 49, tel.: 531 887 300
 2. Inspektorem ochrony danych w Wola Tennis Club w Warszawie, jest Pani/Pan:

NIE POWOŁANO IOD

 1. Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, przetwarzane będą przez organizatora w celu przeprowadzenia rozgrywek ligowych.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w sezonie 2019/2020 będą:
 3. Imię i nazwisko: uczestnicy Ligi Tenisowej WTC 2019/2020 oraz użytkownicy strony www.korty.org
 4. Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu: uczestnicy danej ligi, w danej rundzie w sezonie 2019/2020.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zamknięcia okresu reklamacyjnego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pani/Pan dane osobowe zostały pobrane ze zgłoszenia na formularzu strony internetowej www.wolatennis.pl
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w żaden inny sposób ani udostępniane osobom trzecim.

Wyróżnione oferty