Regulamin

 Via Sport Padel League 2023-2024 – Regulamin

 1. Informacje ogólne.
 • - Organizatorem "Via Sport Padel League" jest klub Via Sport Activ.
 • - Celem ligi jest stworzenie rozgrywek pozwalających na rywalizację oraz rozwój umiejętności graczy w Padla.
 • - Dzięki rozgrywkom, zawodnicy będą mieć możliwość gry z osobami o zbliżonym lub wyższym poziomie zaawansowania.
 • - Zapisując się do ligi, każdy uczestnik akceptuje poniższy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • - Organizator ligi zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz do rozstrzygania sytuacji spornych. 
 • - Wszelkie informację można uzyskać u Adama Pajestka (509-685-880)

 

 1. Zapisy.
 • - Do ligi mogą dołączyć gracze na dowolnym poziomie zaawansowania.
 • - Liga jest ligą typu OPEN. Płeć ani wiek nie ma znaczenia. Każdy może dołączyć.
 • - Zapisy prowadzone są poprzez system kluby.org. Dołączyć można korzystając z linku  https://kluby.org/liga/via-sport-padel-league/zapisy-online
 • - Wpisowe do ligi na cały sezon wynosi 50 zł od osoby. Wpisowe należy opłacić na recepcji.
 • - W przypadku zapisania się osoby poniżej 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
 • - Zapisanie się do ligi zobowiązuje do grania zgłoszonym składem do końca sezonu. Nie można zmieniać partnera/partnerki podczas trwania rozgrywek.(Wyjątek kontuzja)
 • - Rozstawienie w grupach w 1 kolejce będzie się opierać na podstawie poziomu gry, wyników w innych rozgrywkach oraz rankingu Polskiej Federacji Padla.                                                               
 •  -W trakcie trwania sezonu nowi zawodnicy będą dopisywani do ostatniej grupy z możliwością zagrania JUMPA (szczegóły poniżej).   
 •  -Dodatkowo każde zgłoszenie podczas sezonu będzie rozpatrywane indywidualnie przez organizatora (DZIKA KARTA).

 

 1. Zasady rozgrywania JUMPA
 • - Przed zagraniem JUMPa należy poinformować o tym fakcie organizatorów.(509-685-880)
 • - JUMPA rozgrywamy z przeciwnikiem z którejś z wyższych grup, który zgodził się na taki mecz. W przypadku zwycięstwa, zawodnik wykonujący JUMPa zostaje dopisany do tej grupy, a wynik jest dodawany do tabeli grupowej.       
 • Jump przysługuje tylko nowym zawodnikom zapisującym się do ligi w trakcie rozgrywek 
 1. Bezpieczeństwo.
 • - Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność potwierdzając, że ich stan zdrowia pozwala na rywalizację.
 • - Klub ani organizatorzy w żaden sposób nie biorą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe podczas gry.
 • - Każdy zawodnik powinien się zapoznać i przestrzegać regulaminu korzystania z kortów.

 

 1. Terminy rozgrywania meczy ligowych w ramach kolejek.
 • - Brak stałych dni lub godzin rozgrywania meczów ligowych.
 • - Zawodnicy/pary same umawiają się na termin rozegrania meczu ligowego.
 • - Zawodnicy/pary umawiają się na mecz ligowy na wcześniej zarezerwowaną godzinę (kort). Rekomendowany czas - 1,5/2h. Rezerwacja kortu możliwa poprzez                                        serwis https://kluby.org/padel-jaworzno/rezerwacje lub poprzez rezerwację na recepcji klubu.
 • - Koszt wynajęcia kortu pokrywają zawodnicy.Cena jednej godzin meczu ligowego HALA -60zł , KORT ZEWNĘTRZNY 50zł
 • - W przypadku negatywnej odpowiedzi na zaproponowany termin meczu, mile widziana jest kontrpropozycja z alternatywnym terminem.
 • - Kwestie sporne i walkowery opisane są w osobnym punkcie.

 

        7. Zasady rozgrywania spotkań.

 • - Wszystkie mecze muszą się odbyć w klubie Via Sports Activ.
 • - Mecz ligowy musi być rozgrywany wg oficjalnych zasad gry w padla, które można znaleźć tutaj: https://padelfederation.ie/padel-federation/padel-rules/
 • - Mecz rozgrywany jest trybem BO3 (do 2 wygranych setów) z obowiązkiem rozegrania wszystkich 3 setów (więc możliwe są wyniki 3:0, 2:1, 1:2, 0:3)
 • - Wyniki spotkań powinny być wpisane przez graczy do serwisu kluby.org lub przekazane organizatorom (509-685-880)

 

 1. Zasady rozgrywek.
 • - Standardowe rozgrywki trwają 6 rund (od Września do Czerwca). Dokładne terminy kolejek dostępne na stronie ligi https://kluby.org/liga/via-sport-padel-league
 • - Sześć zespołów w grupie
 • - W każdej kolejce, zespoły powinny rozegrać jedno spotkanie z każdą parą z grupy w której się aktualnie znajdują.
 • - W każdej kolejce za rozgrywane mecze będą przyznawane punkty.                                            
 • - Ranking w danej rundzie jest budowany na podstawie wygranych meczy oraz setów

5 pkt. - za rozegranie meczu

5 pkt. - za wygranie meczu

5 pkt. - za każdy wygrany set

 • -Możliwe kombinacje:

3:0 - 25 punktów zwycięzca - 5 punktów przegrany

2:1 - 20 punktów zwycięzca - 10 punktów przegrany

3:0 walkover - 25 punktów zwycięzca - 0 punktów przegrany

 • - Po zakończeniu kolejki przyznawane będą punkty do rankingu głównego ligi* w zależności od zajętego miejsca:

1 GRUPA: 1000, 980, 960, 940, 920,910

2 GRUPA: 900, 880, 860, 840, 820,810

I tak dalej, w zależności od ilości grup.

 • -Do rankingu generalnego są sumowane punkty zdobyte w danej kolejce plus punkty zdobyte za zajęte miejsce.
 • -Ranking generalny będzie publikowany po każdej rundzie.
 • - Na koniec kolejki będą następować awanse i spadki. 2 najlepsze pary awansują, 2 spadają.
 • - W przypadku takiej samej ilości punktów o awansie decyduje wynik bezpośredni pomiędzy parami. Jak nie rozegrali meczu to decyduje kolejno: większa liczba wygranych meczów, większa liczba wygranych setów, bilans małych punktów. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku utrzymania się lub spadku.
 • -Kluby.org automatycznie tworzy ranking generalny na podstawie punktów zdobytych w poszczególnych kolejkach co nie spełnia naszych wymagań.
 • -Ranking generalny będzie publikowany po każdej rundzie.

 

 1. Kontuzje oraz Walkowery.
 • - W przypadku potwierdzonej kontuzji gracza (np. zaświadczenie lekarskie),                                                                     
 • -organizator dopuszcza możliwość zmiany partnera w trakcie trwania sezonu.
 • - W przypadku kontuzji prosimy o poinformowanie organizatora ligi.(509-685-880)
 • - W przypadku kontuzji, nierozegrane mecze w danym miesiącu, są wpisywane jako walkower.
 • - Niestawienie się na umówiony mecz ligowy bez wcześniejszego (24h) poinformowania przeciwnika, może skutkować walkowerem, ale jeśli jest to możliwe to rekomendujemy umówienie się na inny termin.
 • -W przypadku konfliktów organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o przyznaniu walkowera.

 

 1. Nagrody

Aktualna Pula nagród  5000 zł !!!! w gotówce i nagrody rzeczowe ( i to napewno nie koniec !!!!!!!!!!!! ) pula ponad 10000 zł !!!

 • - Nagrody będą przyznane na koniec ligi według rankingu generalnego 
 • 1  - 1000 zł
 • 2  - 800 zł
 • 3  - 600 zł
 • 4  - 400 zł
 • 5  - 200 zł
 • 6 ?
 • 7 ?
 • 8 ?
 • 9 ?
 • 10 ?
 • - Nagrody do rozlosowania wśród 8 osób z największą ilością rozegranych meczy (w przypadku remisu, w losowaniu może wziąć udział większa liczba osób).                                    
 • - Po zakończeniu każdej rundy nagroda dla zwycięzcy każdej z grup.
 • - Informację odnośnie nagród będą pojawiać się na FB

Wszystkie informacje na temat ligi będą na FB :)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085342215413

Wyróżnione oferty

 

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem