Regulamin

REGULAMIN LIGI ARENA TENISA BY ACAISOFT

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem ligi rozgrywanej na kortach Arena Tenisa jest klub Arena Tenisa mieszczący się w Piasecznie, na terenie stadionu GOSiR, na ul. 1 maja 16.
 2. Rozgrywki trwają od dnia 24 października 2022r. do dnia 30 kwietnia 2023r.
 3. Przewiduje się rozgrywki w 3 ligach, grupach, liga 1 to grupa najsilniejszych graczy, liga 3 odpowiednio grupa graczy najsłabszych. Liczba graczy w grupie nie powinna być mniejsza niż 5.  W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby grup lub zmiany liczby graczy w grupie. Planuje się 3 rundy rozgrywek w sezonie, a w każdej rundzie uczestnicy w ramach swojej ligi/grupy powinni rozegrać między sobą 1 mecz. O przydziale do danej grupy decydować będzie miejsce zajęte w rankingu generalnym za sezon poprzedni lub zgodnie z poziomem uczestników, który oceni organizator.  
 4. Zgłoszenia przyjmowane są w klubie Arena Tenisa&Badmintona przy ul. 1 maja 16 w Piasecznie, telefonicznie pod numerem: 731 100 507 lub 603 303 075 lub on-line na stronie korty.org

ZASADY ROZGRYWANIA MECZY

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest umówienie się z innym uczestnikiem do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line na stronie korty.org najpierw kontakując się telefonicznie, smsowo lub mailowo, a później klikając przycisk WYZYWAM. Rezerwacje meczowe mogą być również robione poprzez opiekuna ligi w podanych przez uczestników terminie. Na dany mecz należy zarezerwować minimum 1,5h kortu w klubie Arena Tenisa. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry, decyzje o sposobie rozstrzygnięcia meczu podejmują wspólnie uczestnicy. Zalecane jest, umówienie się wspólnie, na kolejny nowy termin. Jeżeli uczestnicy nie dojdą do porozumienia decyzję podejmuje organizator ligi. Dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż 7 dni od jego rozpoczęcia.
 2. Mecze odbywać się będą bez obecności sędziego.
 3. Przed umówionym meczem zawodnicy zobowiązani opłacić solidarnie należność za kort. Stawki dla uczestniów ligi określone zostały w zakładce NAGRODY, ZNIŻKI, CENNIK LIGI w pkt 4.
 4. Piłki do rozegrania meczów zawodnicy zapewniają we własnym zakresie. Każdy mecz powinien być rozgrywany co najmniej 3 nowymi piłkami.
 5. Wszystkie mecze zaliczane do ligi odbywają się na kortach klubu Arena Tenisa zgodnie z zasadą FAIR PLAY. W ramach ligi rozgrywane są mecze 2 setowe. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje tie-break do 7 pkt., a w przypadku gdy będzie po 1 w setach gracze rozgrywają super tie-break (do 10 wygranych pkt.). Po zakończeniu meczu ligowego obowiązkiem zwycięzcy jest wysłanie wyniku SMS’em do Organizatora nie później jak 1 dzień (24h) po rozegraniu meczu ligowego.
 6. Punkty za rozegrane mecze są naliczane zgodnie z punktacją poniżej:
  1. wygrana 2:0 (lub walkower)- 7 pkt
  2. wygrana 2:1- 6 pkt
  3. przegrana 1:2- 3 pkt
  4. przegrana 0:2- 1 pkt
  5. przegrana 0:2 (walkower)- 0 pkt 
 7. W przypadku odwołania umówionego meczu później niżeli 12h przed wyznaczonym terminem, osoba która odwołała mecz ponosi w całości koszt zarezerwowanego kortu.  Mecz może zostać ponownie rozegrany pod warunkiem, że obaj gracze wyrazą na to zgodę albo w systemie wpisany zostaje walkower. Powiadomienie drugiego uczestnika o odwołaniu meczu spoczywa na osobie, która odwołuje mecz.
 8. Przyznanie walkowera równoznaczne jest z zapisaniem wyniku 6:0, 6:0 walkower.
 9. Mecz zakończony kreczem przez jednego z graczy oznacza zapisanie końcowego wyniku spotkania poprzez przyznanie pozostałych gemów przeciwnikowi (przykład: mecz X-Y wynik meczu 6:4,1:3 i następuje krecz zawodnik Y, końcowy wynik meczu 6:4,6:3 dla zawodnika X). 

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Na podstawie przyznawanych punktów za rozegrane mecze tworzony będzie ranking graczy w ramach poszczególnych grup i dla poszczególnych rund.  
 2. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników będzie miało taką samą ilość punktów, o wyższym miejscu w tabeli grupowej decydować będzie tzw. „mała tabela”. „Mała tabela” stworzona będzie na podstawie wyników między zainteresowanymi. O wyższej lokacie w małej tabeli decydować będzie:
  1. bezpośrednie pojedynki 
  2. wyższa liczba wygranych setów 
  3. mniejsza liczba przegranych setów 
  4. brak przegranych walkowerem 
  5. bilans gemów

           Jeżeli różnica będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie losowanie. 

 1. Po zakończeniu każdej rundy, 2 uczestników z ostatnich pozycji w danej grupie spadnie do niższej grupy a 2 uczestników z grupy niższej z dwóch pierwszych pozycji awansuje do grupy wyższej. 

OPŁATY,NAGRODY, ZNIŻKI, CENNIK LIGI

 1. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć, które nie były notowane na zawodniczych listach PZT oraz, które zgłosiły swoje uczestnictwo i wniosły organizatorowi opłatę wpisową w wysokości 150 PLN (online na korty.org) gotówką lub kartą przed rozegraniem pierwszego meczu.  
 1. Rozgrywki w ramach ligi trwają od 24.10 do 30.04 i są podzielone na 3 rundy zgodnie z poniższym harmonogramem: 

           I runda 24.10-18.12 

           II runda 19.12-26.02 

           III runda 27.02-30.04 

 1. Po zakończeniu sezonu 10 najlepszym graczom zostaną przyznane nagrody w postaci voucherów do Strefy Tenisa, voucherów na korty i maszynę do podawania piłek do wykorzystania na terenie obiektu Arena Tenisa. 
 1. Każdy uczestnik ligi otrzymuje specjalną cenę na wynajem kortu w sezone zimowym w wysokości 10 zł od CENY STANDARDOWEJ. Dodatkowo ma możliwość zakupu produktów Babolata i Yonexa po zniżce 15-20% od cen podstawowych- konieczny kontakt z organizatorem. Ponadto otrzymuje zniżkę na naciągnięcie rakiet w kwocie 35zł/h- konieczny kontakt z organizatorem.  
 2.  CENNIK STANDARDOWY 2022/2023

           Poniedziałek-Piątek: 

           6:00-10:00- 110zł/h

           10:00-15:00- 90zł/h

           15:00-23:00 i cały weekend- 120zł/h

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

       1.Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu rundy może                        wynieść łącznie maksymalnie 14 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 5 dni.

       2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.

       3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek.

       4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.

       5. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników Ligi przez Organizatora oraz udostępniania danych kontaktowych w panelu Ligi pod adresem https://korty.org/liga/arena-tenisa-liga
 2. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Klub Arena Tenisa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Ligi Arena Tenisa, w szczególności za urazy uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe.
 3. Każdy Uczestnik dokonujący zapisu do ligi oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Ligi Arena Tenisa oraz Regulaminem kortów (regulamin dostępny na kortach) i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.
 5. W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Organizator Ligi.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wyróżnione oferty

 

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem