Regulamin

REGULAMIN CHALLENGE Lato 2023

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem rozgrywek jest OSiR WAWER
 2. Każdy z uczestników Challenge zobowiązuje się do bezsprzecznego przestrzegania niniejszego regulaminu. Zapisanie się do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. W Challenge OSiR WAWER udział mogą wziąć osoby pełnoletnie.
 4. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajem kortu po połowie.
 5. Osoba wyzywająca musi posiadać minimum 3 nowe piłki.
 6. Jeśli zawodnicy dokonają rezerwacji i nie stawią się na mecz będą w obowiązku, przed kolejnym spotkaniem, w pierwszej kolejności uregulować zaległość za nieodwołany kort.
 7. Do wygrania w chellengu będą karnety do OSIR WAWER o wartości:
 • 500 zł - za 1 miejsce
 • 300 zł – za 2 miejsce
 • 150 zł – za 3 miejsce

 

 1. Mecze rozgrywane są bez udziału sędziego zgodnie z zasadą: „każdy sędziuje po swojej stronie”, dlatego szczególnie ważne, aby były rozgrywane zgodnie z zasadami "fair play".

 

Organizacja 1. Terminarz Challange: 01.05.2023 – 30.03.2023 2. Sposób zapisu: on-line https://kluby.org/  3. Początkowa kolejność zawodników w/g kolejności zgłoszenia. 4. Istnieje możliwość dopisania się do Challange w trakcie jej trwania. Osoby te zaczynają z ostatniego miejsca na liście.

 

Zasady rozgrywek

 1. Każdy mecz odbywa się na zasadzie „WYZWANIA”.
 2. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przeciwnika za pośrednictwem systemu on-line, dostępnego na stronie https://kluby.org/
 3. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego o 3, 2, 1 miejsce w rankingu przed sobą
 4. Jeśli wyzywający:  - wygra mecz: awansuje na pozycję wyzwanego, a wyzwany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu,  - przegra mecz: klasyfikacja zostaje bez zmian
 5. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek w terminie 2 dni (48 godziny) od daty wyzwania:  - ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu,  - zarezerwowania kortu,  - wprowadzenia terminu do systemu on-line.  W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje automatycznie przyznany walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 6. Zawodnicy ustalają dogodną datę meczu dla obu stron. Wyzwany podaje minimum trzy terminy, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów. Termin po południowy, tj. od godz. 16:00 i później.
 7. Jeśli zawodnicy nie porozumieją się co do daty spotkania, wyzywający musi dostosować się do jednego z terminów podanych przez wyzwanego.
 8. Mecz należy rozegrać w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od datywyzwania. W ostatnich dniach trwania Challange gracz musi przyjąć wyzwanie, chyba że do końca rozgrywek zostało mniej niż 7 dni (168 godzin). Wtedy wyzwanie może zostać anulowane bez konsekwencji dla obu stron.
 9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, wyzywający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do recepcji Korty Falenica minimum 24 h przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji Opiekun Challange będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 10. Zawodnicy grają do 2 wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach rozgrywany jest super tie-break 
 11. Wynik spotkania należy zgłosić w recepcji Klubu zaraz po zakończonym meczu. Brak zgłoszenia wyniku będzie traktowane jako mecz nierozegrany.
 12. Zaleca się rezerwację kortu na 2h. Jeśli czas ten okaże się zbyt krótki i nie będzie dostępnego kortu na dokończenie spotkania wynik liczy się w zarezerwowanym czasie
 13. Zawodnik który nie pojawił się na korcie w momencie ustalonego meczu ponosi opłatę całkowitą za wynajmem kortów.
 14. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania meczu.

   

Zasady korzystania z urlopu

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 28 dni, przy czym najmniejsza ilość dni na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.
 2. Przebywający na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 21 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek, tj. od 07.09.2023.
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
 5. Jeśli zawodnik ustawi urlop od konkretnego dnia oznacza to, że przynajmniej na 4 dni (96 godzin) przed planowanym urlopem jest dyspozycyjny i powinien rozegrać spotkanie. Jeśli osoba wyzwana nie ma 96 godzin przed planowanym urlopem, wtedy wyzwanie może być anulowane bez konsekwencji. 
 6. Proszę wziąć to uwagę przy planowaniu urlopu! Jeśli urlop został zaplanowany z dużym wyprzedzeniem i w międzyczasie plany uległy zmianie należy skontaktować się z Opiekunem Challange i poprosić o zmianę terminu urlopu.

 

Zasady otrzymywania ostrzeżeń

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której Organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznawane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. Z wyjątkiem pierwszego ostrzeżenia, każdy kolejny walkower skutkuje spadkiem o 5 miejsc w rankingu. 

 

Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, jeśli zmiany uzna za konieczne w celu usprawnienia rozgrywek.
 3. Organizator w uzasadnionych sytuacjach ma prawo nie dopuścić zawodnika do rozgrywek lub usunąć go w trakcie ich trwania.
 4. Opiekun Challange: Piotrek Matyjaszek tel. 602 755 444

 

Kierujmy się ideą, że to regulamin został stworzony dla graczy, a nie gracze dla regulaminu i bawmy się dobrze! :)

 

 

Wyróżnione oferty