Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW CHALLENGE MERA&STNET NA KORTACH WKT MERA ORAZ ST NET W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów CHALLENGE MERA&STNET jest WKT Mera i ST Net.
 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową wysokości 120 PLN za każdy sezon.
 4. Wpisowe przeznaczone jest w 100% na nagrody (turnieje Masters + symboliczne nagrody za aktywność w rozgrywkach).
 5. Wpisowe należy opłacić przed rozpoczęciem uczestnictwa. Dostępne metody to opłata: płatnością internetową w systemie,  gotówką w recepcji lub przelewem na konto. Poniżej dane do przelewu:
  Tytuł przelewu: challenge nazwisko i imię
  19 1050 1012 1000 0090 3030 4696
  Warszawski Klub Tenisowy MERA
  Al. Bohaterów Września 12
  02-389 Warszawa
 6. Zawodnik, który chce wejść na listę rozpoczyna z ostatniego miejsca i ma możliwość 1 wyzwania o maksymalnie 50 miejsc, jednak nie dalej niż 80 miejsce (20 miejsce w 3 lidze).
 7. Organizator dysponuje dzikimi kartami na sezon, które pozwalają na start bezpośrednio w I i II lidze wedle uznania organizatora (do wyzwania ostatnia 5-tka I i II ligi).
 8. Sezon trwa od dnia 10 października 2023r. do dnia 14.04.2024r. włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być rzucone do końca dnia 07.04.2024r. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony.
 9. Każdy z graczy ma prawo awansu do następnej ligi w dowolnej chwili pod warunkiem, że jego pozycja na to pozwala. Przykładowo 3-cie miejsce w II lidze daje możliwość wyzwać jednego z graczy I ligi spośród 3 ostatnich miejsc (zasada 5 miejsc do przodu).
 10. Sezon podzielony jest na rundę wstępną oraz rundę zasadnicza.
 11. Runda wstępna potrwa do 15 lutego. Do tego czasu awanse i spadki pomiędzy ligami odbywają się płynnie - ligi mają sztywno ustalone liczby graczy.
 12. Runda zasadnicza potrwa od 16 lutego do zakończenia rozgrywek. W tym okresie awans do następnej ligi nie wiąże się bezpośrednio ze spadkiem do ligi niżej (zarówno dla gracza przegrywającego jak i dla gracza zajmującego aktualnie ostatnie miejsce w danej lidze), jednak awans nie powinien być przyznany po oddaniu meczu walkowerem. Organizator w takiej sytuacji będzie mógł zastosować dodatkowe środki nieopisane powyższym regulaminem. Gracz awansujący pozbawia się szansy występu w MASTERSIE niższej ligi, nawet w przypadku jego późniejszego spadku.
 13. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator będzie miał prawo zmienić zasady rozgrywek.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie (również w kwestii liczebności poszczególnych lig). Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach. Aktualny regulamin będzie dostępny pod adresem http://kluby.org/challenge/mera.

 

ZASADY TURNIEJU MASTERS

 1. Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będzie 8 najlepszych graczy listy rankingowej każdej z lig.
 2. Turniej MASTERS zostanie rozegrany w dniach 15-21.04.2024r.
 3. Wyniki tego turnieju nie będą miały wpływu na końcową klasyfikację zawodników na liście rankingowej.
 4. Aby zakwalifikować się do turnieju MASTERS należy rozegrać przynajmniej 9 pojedynków w bieżącym sezonie (zaliczane są wygrane mecze walkowerem). Warunkowo może zostać dopuszczona osoba, która przez całą rundę zasadniczą była na 1 miejscu (dotyczy tylko kategorii OPEN).
 5. Turniej Masters zostanie rozegrany w następujących kategoriach: OPEN, SENIORZY, AMATORZY oraz dla każdej z kolejnych lig.
 6. Kwalifikację do turnieju MASTERS AMATORZY mogą uzyskać tylko i wyłącznie osoby nie mające nigdy licencji zawodniczej.
 7. Kwalifikację do turnieju MASTERS SENIORZY mogą uzyskać tylko i wyłącznie osoby +35.
 8. Aby być branym pod uwagę w klasyfikacji AMATORZY lub SENIORZY należy być na pomocniczych listach rankingowych AMATORZY lub SENIORZY: https://kluby.org/challenge/mera/statystyki
 9. Dozwolona jest gra tylko i wyłącznie w jednej kategorii turnieju MASTERS.
 10. Mecze w turnieju Masters rozgrywane są do dwóch wygranych setów z przewagami. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
 2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 20 miejsc wyżej (miejsca 1-90 o miejsc 5, miejsca 91-120 o 10 miejsc; miejsca 121-300 o 20 miejsc). W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 3. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu oraz zarezerwowania kortu przez system rezerwacyjny (termin spotkania zostanie wpisany automatycznie) w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.
 6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy (nie przed 17:00). Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 7. Zawodnik rzucający wyzwanie ma pierwszeństwo w wyborze lokalizacji pod warunkiem wybrania kortów ziemnych z mączki ceglanej. W przypadku innej nawierzchni przeciwnik musi wyrazić zgodę.
 8. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
 9. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 10 dni (240 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.
 10. W przypadku deszczu w sezonie letnim istnieje możliwość wydłużenia ostatecznego terminu na rozegranie spotkania o 2 dodatkowe dni (liczone od daty wyzwania).
 11. Mecze można rozgrywać tylko na kortach, które są organizatorem rozgrywek.
 12. Mecze w trakcie sezonu rozgrywane są do dwóch wygranych setów bez przewag ze złotą piłką. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.
 13. W przypadku, gdy do zakończenia czasu rezerwacji pozostało 15 minut, a mecz nie jest rozstrzygnięty, obowiązują następujące zasady: należy dokończyć rozgrywany gem. Jeżeli w nieskończonym secie jedna z osób ma przewagę przełamania, uznaje się, że set został przez nią wygrany. Jeżeli żadna z osób nie ma przewagi przełamania, należy rozegrać tie-breaka do 7 punktów, który decyduje o tym, kto zdobędzie tego seta. Jeżeli po tym kroku wynik wciąż nie jest rozstrzygnięty, to każdy kolejny set rozgrywany jest w formie tie-breaka do 7 punktów.
 14. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu. Opłatę za kort należy uiścić przed rozpoczęciem spotkania w recepcji danego klubu.
 15. Odwołanie rezerwacji zgodnie z terminem określonym w regulaminie kortów może nastąpić tylko poprzez system rezerwacji.
 16. Odpowiedzialność finansową za odwołanie rezerwacji po terminie określonym w regulaminie kortów ponosi osoba, która odmówiła gry.
 17. Wynik spotkania należy zgłosić do systemu niezwłocznie po zakończeniu meczu, jednak nie później niż 4 godziny po wpisanym do systemu terminie spotkania (system będzie sprawdzał wpisanie wyników w godz. 9:00 – 21:00) . Wynik podajemy samodzielnie w systemie lub w recepcji klubu. Obowiązek podania wyniku leży po stronie zarówno wyzywającego jak i wyzwanego. Nie zastosowanie się do tego punktu będzie skutkować automatycznym obustronnym walkowerem.
 18. Podanie wyniku bez rozegrania spotkania będzie skutkować obustronnym walkowerem.
 19. Za każde 5 minut spóźnienia osoba spóźniona otrzymuje karę w postaci 1 gema przewagi dla przeciwnika.
 20. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Specjalne ceny wynajmu kortu na rozgrywki można znaleźć na stronach internetowych klubów: WKT MERA, ST NET.
 21. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 3 nowe piłki. Preferowane piłki to _________________.
 22. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 10 dni (240 godzin) liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 23. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 2 dni (48 godzin) od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 24. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 1 dnia (24 godzin) od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 25. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania. Walkower może być wpisany najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem. W przypadku późniejszego zgłoszenia walkower zostaje wpisany po terminie spotkania.
 26. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 21 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 21 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek.
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
 5. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
 6. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

 

NAGRODY GŁÓWNE

 1. Nagrody główne uzależnione są tylko i wyłącznie od wyników w turnieju Masters.
 2. Wpisowe zebrane podczas zapisów jest przeznaczone w 100% na nagrody.

Wyróżnione oferty