Regulamin

 • REGULAMIN ROZGRYWEK CHALLENGE ECT 2023/2024

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek jest Europejskie Centrum Tenisa, a prowadzącym Rafał Kilijański.
 2. Każdy z uczestników rozgrywek zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do gry w rozgrywkach w danym sezonie mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową w wysokości 200 PLN. Wpisowe jest płatne w recepcji lub na konto: 67 8002 0004 0042 7852 2006 0003 z dopiskiem „Wpisowe Challenge ECT Imię i nazwisko”
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pozwolenia udziału w rozgrywkach podpisane przez prawnego opiekuna.
 5. Wpisowe przeznaczone jest na prowadzenie systemu rozgrywek oraz na nagrody (turniej Masters oraz dla najbardziej aktywnego zawodnika).
 6. Rozgrywki trwają od 25.09.2023 do 16.05.2024. W dniach 17-19.05.2024 zostanie rozegrany turniej Masters.
 7. a) Challenge męski będzie się odbywać w ramach jednej listy rankingowej, która w przypadku dużej frekwencji (powyżej 80 osób) zostanie podzielona na 2 kategorie: „PRO”, „Amatorzy”, w których będzie rozgrywany turniej MASTERS. Do grupy PRO będą zaliczeni byli zawodnicy, instruktorzy i trenerzy tenisa. b) Oddzielna lista rankingowa będzie prowadzona dla kobiet.
 8. Do rozgrywek można się zgłaszać w recepcji klubu i u prowadzącego Challenge Rafała Kilijańskiego pod numerem tel. 505369118 lub za pośrednictwem strony internetowej www.ect-club.com w zakładce „Challenge”.
 9. Minimalnym limitem startu rozgrywek jest liczba 12 uczestniczek.
 10. Pierwsza lista rankingowa zawodników zostanie ustalona w drodze losowania, które odbędzie się dzień przed planowanym startem rozgrywek.
 11. Pierwsza “15” rankingu z poprzedniego sezonu zostanie rozlosowana na miejsca 1-15, pozostali od miejsca 16 w dół.
 12. Zawodnik, który chce rozpocząć grę w trakcie sezonu, może wyzwać gracza z poza pierwszej 20-stki rankingu, jednak mecz taki nie może zakończyć się walkowerem. W przypadku wygranej zajmuje on miejsce WYZWANEGO, a każdy zawodnik niżej na liście przesuwa się o jedno miejsce w dół. W sytuacji porażki WYZYWAJĄCY zajmuje ostatnie miejsce w rankingu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.
 14. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

II WYZWANIA

 1. Podstawą do rozegrania meczu jest wpisanie go na listę wyzwań poprzez system kluby.org.
 2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 3 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik WYZYWAJĄCY zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 3. Zawodnik WYZYWAJĄCY ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wpisania w system korty.org terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść WYZWANEGO.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z WYZWANYM przez okres 24h, WYZYWAJĄCY ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z WYZWANYM. W przypadku braku kontaktu z organizatorem WYZWANEMU grozi przyznanie walkowera na korzyść WYZYWAJĄCEGO.
 5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.
 6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym WYZYWAJĄCY ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, WYZYWAJĄCY ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku lub anulować wyzwanie podając ten fakt organizatorowi. Jeżeli WYZYWANY nie poda żadnego terminu na rozegranie spotkania, zawodnik wyzywający wygrywa mecz walkowerem bądź ma możliwość anulowania wyzwania. Anulowanie wyzwania wiąże się z brakiem możliwości wyzwania tego samego zawodnika przez okres 7dni. 
 8. Anulowanie wyzwania bez konsekwencji możliwe jest jedynie w 24h od momentu rzucenia wyzwania. Jeżeli minie 24h od momentu wyzwania, zawodnicy mogą anulować wyzwanie jednak żaden z nich nie może rzucić kolejnego wyzwania przez 24h od momentu wycofania wyzwania z systemu.
 9. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 10 dni od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.
 10. Jeżeli termin meczu zostanie ustalony i wpisany do systemu, taki mecz musi się zakończyć wynikiem (brak możliwości anulowania). WYJĄTEK: Jeżeli mecz nie zostanie dograny w pierwotnym terminie z powodu niewystarczającego czasu, a jeden z zawodników bierze urlop (urlop musi być wpisany do systemu) jest możliwe anulowanie wyzwania bez konsekwencji dla obydwu graczy.
 11. Istnieje możliwość zmiany terminu mecz jeśli nie będzie on pasował jednemu z graczy, jeśli termin ten mieści się w czasie 10 dni od wyzwania. Jeżeli nie uda się znaleźć dogodnego terminu dla obydwu graczy mecz walkowerem wygrywa zawodnik, który był gotowy do gry w pierwotnym terminie,
 12. Dni, w których klub jest nieczynny lub na kortach są organizowane duże imprezy, które znacząco wpływają na dostępność kortów, są pomijane przy wyliczaniu czasu na rozegranie spotkania. 
 13. W przypadku niedokończenia meczu z powodu przekroczenia czasu rezerwacji kortu lub złych warunków atmosferycznych, powinien on zostać rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni od dnia rozpoczęcia spotkania.
 14. Mecze rozgrywane są tylko na kortach ECT do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów albo pełnego seta przy zgodzie obu zawodników.
 15. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu. Rezerwacja kortu na 1,5 godziny możliwa jest wyłącznie w przypadku braku dostępności kortów.
 16. WYZYWAJĄCY ma prawo wyboru nawierzchni kortu na której będzie rozgrywane spotkanie, jednak jest mile widziane aby wybrana nawierzchnia była ustalona z WYZYWANYM.
 17. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 3 nowe piłki renomowanej marki. Rozegranie meczu piłkami używanymi może nastąpić tylko w przypadku zgody WYZWANEGO. WYZWANY ma prawo odmówić rozegrania meczu jeśli uzna, że piłki nie są nowe lub ich stan znacznie odbiega od zadowalającego. W tej sytuacji WYZYWAJĄCY jest zobowiązany zakupić piłki w recepcji klubu. W przypadku braku nowych piłek i braku zgody WYZWANEGO na grę piłkami używanymi mecz nie może się odbyć i uznawany jest jako walkower dla WYZWANEGO, a WYZYWAJĄCY zobowiązany jest do opłaty całości rezerwacji kortu.
 18. Zawodnikom grającym mecz przysługuje 10% zniżki na zakup piłek. 
 19. Ostatnie wyzwania mogą być rzucane na 7 dni przed końcem rozgrywek. Każdy z zawodników w ostatnich 7 dniach musi być dostępny przynajmniej na dwa wieczorne terminy. Rozegranie meczu, którego wyzwanie zostało rzucone krócej niż 7 dni przed końcem rozgrywek może być rozegrane wyłącznie za zgodą WYZWANEGO.
 20. W terminie ferii mazowieckich tj. 15-28.01.2024 system zostanie wstrzymany celem regeneracji. Będzie możliwość rozgrywania meczów za obustronna zgoda zainteresowanych. Wyzwanie rzucone w przerwie będzie musiało zostać rozegrane maksymalnie do 29.01.2024, aby nie blokować pozostałych uczestników. 
 21. Osoba wygrywająca spotkanie zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić wynik poprzez przesłanie go SMSem do prowadzącego pod numer 505369118.
 22. Wynik zostanie wprowadzony do systemu najpóźniej do końca dnia, w którym spotkanie zostało rozegrane pod warunkiem przesłania wyniku do prowadzącego Challenge.
 23. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Przy czym od ceny kortu naliczany jest rabat 5% w tygodniu do godz 15 i weekendy oraz 10% na gry po godz 15.
 24. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 25. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 24 godziny od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 26. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 27. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie.
 28. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 

III ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu to 40 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek, tj. od 2.05.2024
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem zgłoszenia w systemie.
 5. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.
 6. Gracz biorący urlop musi być gotowy do rozegrania meczu na 3 dni przed oraz 3 dni po urlopie.

IV MASTERS 

 1. Do Mastersa kwalifikuje się pierwszych 8-iu graczy z rankingu, którzy zostaną podzieleni na dwie grupy po 4 zawodników.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału, któregoś z zawodników na jego miejsce zostaną zaproszeni gracze z niższych miejsc rankingu, po kolei z miejsca 9, 10 itd.
 3. Masters będzie rozgrywany na nawierzchni ceglanej/mącznej.
 4. System rozgrywek: w fazie grupowej gramy do wygrania 2 setów, każdy set od stanu 2/2, decydujący set super tiebreak do 10 punktów. W fazie pucharowej gramy dwa pełne sety i trzeci set supertiebreak do 10 punktów.
 5. O kolejności miejsc w grupie decydują kolejno:
  - liczba wygranych meczów
  - wynik bezpośredniego meczu, jeśli dwóch zawodników ma tyle samo wygranych
  - bilans setów, jeśli trzech zawodników ma tyle samo wygranych
  - liczba wygranych setów
  - miejsce na liście rankingowej Challenge 2023/2024

V NAGRODY

 1. Pula nagród wynosi 2000 zł. Podzielona między zawodników na podium w turnieju Masters oraz za aktywność.