Kontakt z Organizatorem

Europejskie Centrum Tenisa www.ect-club.com tel. 508433311

Rafał Kilijański prowadzący Challenge tel. 505369118