Kontakt z klubem

Bulwary Wiślane

Płyta Desantu 3 Dywizji Piechoty
Warszawa
http://pfpadla.pl/